FÖRELÄSNINGAR KURSERBPH FRISKVÅRD WATER WALKERBOKA LOKAL

Trivselregler

På Kungliga Djurgården råder strikt koppeltvång året runt. Undantag från regeln gäller under kurser på Hunduddens Träningscenter. För dig som vill låta din hund springa fritt, hänvisar vi till närliggande Gärdet som är en tillåten plats för okopplade hundar.

Vaccinerade hundar

Vi kontrollerar alltid vaccinationsintyg i samband med kurs. Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka, infektion med Parvovirus, smittsam leverinflammation / HCC och infektion med parainfluensavirus kennelhosta. Vissa hundar vaccineras även mot leptospiros och rabies.

Strikt hundägaransvar

Som hundägare har du ALLTID strikt hundägaransvar! Det strikta hundägaransvaret betyder helt enkelt att du som hundägare ALLTID är ansvarig för vad din hund gör, oavsett om din hund har blivit provocerad eller inte.

Du kan bli ersättningsskyldig om din kopplade hund skulle råka bli påhoppad av en lös hund och hamna i slagsmål. Om din hund i en sådan situation skulle klara sig utan skador, medan den lösa hunden får bitskador, är du som hundägare ersättningsskyldig för veterinärvården av hundens skador.

Om din hund hamnar i slagsmål med andra hundar är du alltid skyldig att ersätta den andra hundägaren för eventuella skador som din hund har orsakat, oavsett vilken hund som har startat slagsmålet. Dock är den andre hundägaren lika ansvarig för sin hund och måste ersätta dig för din hunds eventuella skador. Det är viktigt att ta kontaktuppgifter på inblandade hundägare vid hundslagsmål. Det är inte alltid man upptäcker skador i stressen och tumultet efter ett hundslagsmål. Se också till att din hemförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring. Annars kan du råka ut för att tvingas betala stora pengar för skador som din hund orsakat.

Bilar & parkering

Parkeringsplatser för rörelsehindrade och boende finns vid skolhuset.I mån av plats även för kurs och BPH-deltagare

Övrig parkering sker på vägen in mot Hunuddens Träningscenter eller 200 meter längre fram efter grinden, på höger sida av Hunduddsvägen. Rasta gärna din hund längs stigen i skogen på väg tillbaka till Hunduddens Träningscenter.

 

Rastning

Rasta din hund utanför träningscentrets område. Vi plockar alltid upp efter våra hundar när vi är på Djurgården.

Hunduddens Träningcenter är ingen rastplats, men om en olycka ändå händer, plocka upp och häll en hink vatten över. Hink finns vid kranen på Skolhusets ingång. Se till att hunden inte kissar på våra nyrenoverade byggnader eller övrig utrustning.

En kompost finns för er som använder förmultningsbara hundpåsar. Övriga påsar läggs i soptunnan.

Vi låter våra hundar gå fram till andra hundar enbart när bägge förarna är överens om detta.

Innan vi går in i husen med våra hundar, torkar vi av tassarna eller sköljer av dem om så behövs.

I skolhuset tar vi av oss skorna och torkar tassarna på hundarna.

För oss på Hunduddens Träningscenter gäller samma dressyrpolicy som för Svenska Kennelklubben: Det är självklart att all hunddressyr ska utgå från positiv inlärning och förstärkning. I den mån en hund behöver korrigeras, får tillrättavisningen aldrig vara onödigt hård. Den måste anpassas till individen, förseelsen och situationen och får aldrig styras av förarens ilska eller dåliga självbehärskning.

Välkommen till Hunduddens Träningscenter!